Po zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych przez spółkę LUBAR S.A. poniższy tekst należy skopiować, umieścić w CV oraz, dokonując wyboru, pozostawić odpowiednią wolę zgody:

„Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji zamieszczonych na www.lubar.pl/cv-rodo/ oraz decyduję w sprawie poniższych zgód, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO

Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji

  • wyrażam zgodę
  • nie wyrażam zgody

Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, podanych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, innych niż imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego

  • wyrażam zgodę
  • nie wyrażam zgody”