PŁYNNY JASTRYCH ANHYDRYTOWY

Płynny jastrych anhydrytowy firmy Lubar produkowany jest na bazie siarczanu wapnia (anhydrytu)
firmy Knauf, i dostarczany na budowę w formie gotowej, wymieszanej z wodą zaprawy.
Jastrych anhydrytowy stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym, biurowym w obiektach
użyteczności publicznej, w szpitalach, itp. Stanowi równe i stabilne podłoże pod każdy rodzaj
okładziny, np: kamień naturalny, gres, wykładzina dywanowa, parkiet, wybrane powłoki epoksydowe,
itp. Płynna konsystencja, niewielka grubość płyty jastrychu oraz wysoki współczynnik
przewodzenia ciepła powoduje, że wylewki anhydrytowe firmy Lubar stanowią optymalne uzupełnienie
systemów ogrzewania podłogowego. Wylewka anhydrytowa charakteryzuje się również
wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz bezskurczowym wiązaniem co sprawia,
że za wyjątkiem ogrzewania podłogowego można ją wykonywać bez konieczności dylatowania.
Posiada właściwości samopoziomujące.
Płynny jastrych anhydrytowy produkowany jest zgodnie z PN EN 13813 w klasie C20, F5.
Dane techniczne:
• wytrzymałość na ściskanie: 20 N/mm2
• wytrzymałość na zginanie: 5 N/mm2
• możliwość chodzenia: 24 godz.