Salon Łazienek / Sprzedaż detaliczna

I piętro 7:00-17:00
tel.: 32 433 16 35 w.128
Doradca techniczny:
Adam Juraszczyk
tel.: 601 433 260
Projektant:
Izabela Piotrowska
tel.: 601 990 435
Projektant:
Aleksandra Święty
tel.: 530 417 616
Projektant:
Magdalena Stec
tel.: 697 993 317

Sprzedaż Hurtowa Płytek /Inwestycje

II piętro 8:00-16:00
Z-ca kierownika:
Dominika Targosz
tel.: 607 994 679
Doradca techniczny:
Beata Swoboda
tel.: 607 994 324
Doradca techniczny:
Dagmara Rabus
tel.: 697 993 306

Kierownik Działu Płytek

Alicja Kąkol
tel.: 607 994 715