Beton

Beton zwykły: produkowany jest w czterech nowoczesnych węzłach betoniarskich zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 oraz PN-88/B-06250. Dostępne są klasy betonu C8/10 – C30/37 (B7,5 – B37). Pod zamówienie indywidualne produkowane są także betony: posadzkowe, wodoszczelne, mrozoodporne itp. o klasie wytrzymałości do C35/45 (B45). Produkty posiadają Certyfi kat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Sekcja Betonów „CEBET”.

Klasy betonu:

(zgodnie z PN-EN 206-1)(zgodnie z PN-88/B-06250)
B7,5
C8/10B10
B12,5
C12/15B15
C16/20B20
C20/25B25
C25/30B30
B35
C30/37B37

 • Transport betonu – 12 samochodów betonomieszarek o pojemności do 9 m3
 • Pompowanie betonu – 4 pompy oraz pompogruszka z możliwością transportu betonu do wysokości 36 m oraz większe na zamówienie indywidualne.

Styrobeton

Styrobeton: jest płynną zaprawą cementową z dodatkiem specjalnie spreparowanego kruszywa styropianu piankowego. Produkowane masy objętości (kg/m3): 200, 350, 500, 700, 900. Główne zalety styrobetonu:

 • aż 12 x lżejszy od betonu (200 – 900 kg/m3),
 • przy rekonstrukcji nie ma potrzeby wzmacniania fundamentów,
 • szybko twardnieje (następna warstwa po 24 godz.),
 • aż o 30 x lepsze zdolności izolacji ciepła w porównaniu z betonem,
 • obniżenie poziomu dźwieków krokowych delta Lw=12 dB (warstwa 5 cm/500 kg/m3),
 • stopień reagowania na ogień – E – od masy objętościowej 350 kg/m3,
 • stopień reagowania na ogień – A1 – od masy objętościowej 900 kg/m3,
 • wysoka elastyczność, amortyzuje uderzenia, nie kruszy się,
 • odporny przeciw gryzoniom i pleśni.

Stabilizacje cementowo-piaskowe

Stabilizacje cementowo-piaskowe: produkowane suche mieszanki piaskowo-cementowe doskonale sprawdzają się jako podsypki na podłoża nieutwardzone np. przed brukowaniem.
Stabilizacje dostępne są w proporcjach:
1:2,
1:3,
1:4,
1:7,
1:8,
1:9,
1:10,
1:12,
oraz Rm=1,5-2,5 MPa,
Rm=2,5-5,0 MPa

(inne proporcje dostępne pod zamówienie indywidualne)