Belki stropowe Teriva: składają się ze stopki o przekroju 4×12 cm, w której zatopiona jest przestrzenna kratownica stalowa o przekrojach prętów zgodnych z obliczeniami konstrukcyjnymi stropu. Belki wykonywane są w znormalizowanych długościach od 1,50 m do 8,00 m w modułach co 30 cm. Inne długości możliwe do wykonania na zamówienie indywidualne.
Belki należy układać osiowo co 60 cm. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw przez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. Minimalne oparcia belki na murze powinno wynosić 8 cm. Końce belek należy opierać za  pośrednictwem warstwy zaprawy cementowej klasy minimum M10.
Przy układaniu belek stropowych należy stosować podpory montażowe
rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 2,0 m, tzn (rys).:

  • przy rozpiętości modularnej stropu lm ≤ 4,0 m – 1 podpora,
  • przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m < 1m ≤ 6,0 m – 2 podpory,
  • przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m < 1m ≤ 8,0 m – 3 podpory.

Stropy o rozpiętości 6,3 m wymagają wykonania strzałki odwrotnej ugięcia (wygięcie w górę w stosunku do podpór stałych stropu) o wartość 15 mm. Przed ułożeniem belek podpory stałe i montażowe powinny być spoziomowane .

Długość belek, dla których wymagane jest stosowanie strzałki odwrotnej:
TERIVA 4,0/1 ≥6,3
TERIVA 4,0/2 ≥7,2
TERIVA 6,0 ≥7,2
TERIVA 8,0 ≥6,3