Nadproża: nadproża L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm i szerokości dolnej stopki 9 cm. Służą one do wykonywania nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach wewnętrznych i zewnętrznych. Przykłady ułożenia belek w ścianach przedstawiają poniższe rysunki. Wymiary dostępnych nadproży oraz ich zastosowanie do konkretnych otworów pokazuje poniższa tabela. Produkt posiada Certyfi kat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Parametry techniczne:

Typ nadproża Długość
(cm)
 Wysokość
(cm)
Szerokość okna w świetle ościeży (cm)
61 81 91 111 121 141 151 171 181 211 241 249 262
N/120  119  19  x  x
N/150  149  19  x  x
N/180  179  19  x x
N/210  209  19  x  x
N/240  239  19  x
N/270  269  19  x  x
S/300  299  19
S/330  329  19
S/360  359  19

ściany wewnętrzne

ściany zewnętrzne