OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 r., na godz. 10:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik Spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegółowy porządek obrad zgromadzenia zawarty jest w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 21 maja 2024 r. numer 98/2024 (7000) pod poz. 24889.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 czerwca 2023 r., na godz. 13:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Szczegółowy porządek obrad zgromadzenia zawarty jest ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 maja 2023 r. numer 100/2023 (6751) pod poz. 25965.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 lipca 2022 r., na godz. 10:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Szczegółowy porządek obrad zgromadzenia zawarty jest ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 czerwca 2022 r. numer 125/2022 (6524) pod poz. 6524.

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 czerwca 2022 r., na godz. 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Szczegółowy porządek obrad zgromadzenia zawarty jest ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 maja 2022 r. numer 95/2022 (6494) pod poz. 26441.

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 17 stycznia 2022 r., na godz. 10:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Szczegółowy porządek obrad zgromadzenia zawarty jest ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 grudnia 2021 r. numer 245/2021 (6390) pod poz. 78807.