Rybnik, ul. Konarskiego 159 A

II piętro 8:00-16:00
Kierownik działu płytek::
Dominika Targosz
tel.: 607 994 679
Doradca techniczny:
Beata Swoboda
tel.: 607 994 324
Doradca techniczny:
Adam Juraszczyk
tel.: 601 433 260